Správa železniční dopravní cesty naplánovala na příští rok velkou revitalizaci části železniční trati ze Šumperku do Jeseníku. Mezi Bludovem a Hanušovicemi chystá výměnu kolejí, rekonstrukci nástupišť v zastávkách a stanicích, železničních přejezdů či opravu drážního zabezpečovacího zařízení.

„Stávající traťová rychlost šedesát pět až sedmdesát pět kilometrů v hodině se po dokončení prací zvýší na sedmdesát až sto kilometrů v hodině," sdělil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař.

Do oprav trati se pustí stavbaři také v úseku mezi Jindřichovem a Lipovou-lázněmi.

„Kvůli těmto stavebním akcím se od června do listopadu 2015 uskuteční v úseku Bludov – Hanušovice – Lipová-lázně nepřetržitá výluka," doplnil mluvčí Pavel Tesař.

Do Jeseníku? Jen po silnici přes Ramzovské sedlo

Někteří lidé však poukazují na fakt, že se rozsáhlá železniční výluka uskuteční v době, kdy bude rovněž kvůli velké rekonstrukci uzavřena silnice přes Červenohorské sedlo. Ze tří dopravních spojnic mezi okresy Šumperk a Jeseník bude příští rok v létě použitelná jen jediná – silnice přes Ramzovské sedlo.

„Na problém je možné dívat se z pohledu, že jsou peníze a je dobře, že se opravuje. Akce Červenohorské sedlo se ale odkládala několik roků, pracovníci dopravních úřadů museli vědět také o přípravách opravy kolejí z Bludova do Jeseníků. Proč se jedna akce neudělala samostatně a navázat mohla akce druhá," uvažuje čtenář Deníku Bohumil Poulíček.

Na nelehkou dopravní situaci v létě roku 2015 upozornil také starosta Jeseníku Adam Kalous. Přístup na Jesenicko ovlivní navíc dlouhodobá železniční výluka mezi Krnovem a Opavou.

„Budeme tady odříznuti. Jediná přístupová cesta ze Šumperska bude před Ramzovou. Je to na vyvolání jednání mezi Správou železniční dopravní cesty a Ředitelstvím silnic a dálnic," řekl Adam Kalous. Doplnil, že město se pokusí jednat například o posunutí prací na ramzovské trati tak, aby se nekryly s opravou silnice přes Sedlo.

Ředitelka regionálního obchodního centra Českých drah Hana Motyková uvedla, že problematika uzávěry Červenohorského sedla byla v souvislosti s železniční výlukou konzultována. „Není to tak, že bychom to opomenuli nebo že bychom tuto informaci nevstřebali," řekla Hana Motyková.

„Z pohledu dopravce se budeme snažit o maximální informovanost cestujících, aby informace dostali včas a přesné," doplnila Hana Motyková.

Podle Jaroslava Tomíka, ředitele organizace KIDSOK, která má na starosti koordinaci veřejné dopravy v Olomouckém kraji, bude celá situace organizačně zvládnutelná.

„Změny jsou načasovány obě naráz, což nebude příjemné pro nikoho. Zase se ale neuskuteční ve větším časovém odstupu, což by nám na delší dobu ztěžovalo objednávku dopravy," řekl Jaroslav Tomík.

Z pohledu organizátora dopravy je naopak lepší, když se stavby uskuteční v souběhu. „Budeme pak moci smysluplně naplánovat objednávku zrevitalizovanými infrastrukturami," doplnil Jaroslav Tomík.

Opravy na trati ze Šumperku do Jeseníku v roce 2015

Revitalizace trati Bludov – Hanušovice – Cíl opravy: zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků, zřízení dálkové ovládání celého traťového úseku.
– Předmět oprav: železniční svršek, sanován bude železniční spodek, opraví se nástupiště v zastávkách a stanicích, přejezdy, mosty, propustky, elektrická zařízení včetně osvětlení stanic, zabezpečovací a sdělovací zařízení.
– Termín stavby: duben 2015 až konec roku 2015.
– Náklady (bez DPH): 993,7 milionu korun.

Opravy úseku Jindřichov na Moravě – Lipová-lázně – Cíl oprav: zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdních dob, částečná oprava železničních stanic a zastávek.
– Předmět oprav: železniční svršek, přejezdy a přejezdové konstrukce, mosty, propustky, elektrická zařízení včetně osvětlení zastávek a stanic. Lokálně bude opraveno též zabezpečovací a sdělovací zařízení.
– Termín stavby: červen 2015 až konec roku 2015.
– Na akci se aktuálně zpracovává projektová dokumentace.