Co na výsledek jednání zastupitelstva říkáte?
Vypadá to, že Wanemi teče do bot, že nemá na zahájení realizace peníze, a tak zastupitelé, kteří jsou jejími loutkami, začínají zmatkovat. Důvodům, proč ti samí na jednání rady prodej pozemků doporučili, a teď dávali návrhy na stažení nebo nesouhlas s prodejem, moc nerozumím. Ale asi si spočítali, že je jich na schválení málo.

Co bude podle vás dál?
Formálně prodej neschválili, ale myslím, že příště se prodej znovu objeví na jednání a anabáze bude pokračovat. Pokud jde o nás, pokračují soudní řízení kolem referenda i neplatnosti původní smlouvy, věc je stále otevřená. Ve hře je také podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

O co se v tom podnětu opíráte?
Jde o porušení evropských zákonů o nedovolené veřejné podpoře ve formě nehorázné ceny sto třiceti korun za metr. Znalecká cena hovoří o ceně dvě stě korun. Celková výše podpory činí přes pět set tisíc eur. Úřad se tím začne zabývat do dvou týdnů a vypadá to, že věc předají k řešení přímo Evropské komisi.

Co by měli zastupitelé podle vás udělat?.
Mělo by se začít úplně od začátku. Dát občanům šanci, aby se mohli po veřejné diskusi svobodně vyjádřit v referendu, k němuž v roce 2006 nedostali šanci.

Město má ale s Wanemi platnou smlouvu z roku 2006. Myslíte, že ji bez sankcí nemusí dodržet?
Kdyby chtěli, tak smlouvou vázáni nejsou, oni se ale snaží ji neustále napravovat novými dohodami. Původní projekt, který byl předmětem smlouvy, byl dvaapůlkrát menší. Občané byli podvedeni. I většina zastupitelů se až v procesu EIA dozvěděla o skutečném rozsahu záměru a dopadech na životní prostředí.

Jaké si dáváte naděje, že se vám projekt Wanemi přece jen podaří zmařit?
Naději máme. Dnes bylo vidět, že Wanemi je hrstka podnikatelů, kteří nejsou schopni projekt dát dohromady a sehnat na něj všechny potřebné peníze. Je to neznámá firma bez referencí, nikdo o ní nic neví, kde ty peníze vzala.

Často mluvíte o tom, že váš boj proti stavbě podporují čtyři tisíce lidí. Nepřekvapilo vás, že na klíčové rozhodování jich přišlo tak málo?
Nepřekvapilo, město občany neinformuje, o čem se bude hlasovat, na plakátu jsou pouze body, které se neustále opakují. A spousta lidí je tím vším už unavená.

Blíží se komunální volby. Chystáte se vy, odpůrci Wanemi, postavit vlastní kandidátku, abyste mohli rozhodování ve městě ovlivnit?
Po zkušenostech se současným zastupitelstvem, které nerespektuje vůli občanů, se pokusíme dát lidem alternativu. Pokud to bude v našich silách, kandidátku sestavíme nebo případně navážeme spolupráci s již zavedenými stranami.