Mnozí lidé už koledníky čekali a rok staré nápisy pečlivě odstranili. Někteří si práci ušetřili a smazali pouze hranatou sedmičku, na jejímž místě pak některý z králů svěcenou křídou vykroužil oblou osmu.

Většina lidí koledníky vítala s penězi v ruce, někde i se sladkostí nebo ořechy jako za starých časů.

Chudé děti oblečené za Tři krále chodily kdysi na svátek Zjevení Páně po domech s hvězdou a kadidlem, zpívaly a dostávaly od lidí něco dobrého nebo i pár krejcarů. Novodobí koledníci neprosí o dar pro sebe, ale pro lidi, kteří potřebují pomoc. Sbírku pořádá Česká katolická charita.

V Postřelmově se většina Tří králů sešla v sobotu po obědě nejprve v klubovně skautů a pak, řádně vystrojeni a vyzbrojeni kasičkami, se rozešli do předem rozdělených ulic.

„Snažíme se, aby skupinek bylo co nejvíc, aby děti nebyly moc unavené a měly i příští rok chuť koledovat. Lepší výsledek je vždycky v rodinných domcích než v panelových domech, ale jen výjimečně se stane, že lidé koledníky odmítnou. Ty nejmenší posíláme do paneláků, protože je tam teplo, takže tolik nevymrznou. Se sbírkou nám hodně pomáhají skauti,“ řekla koordinátora Tříkrálové sbírky v Postřelmově Anna Drlíková.

Koledníci přinášeli i dar v podobě bílého zlata - ruliček s tříkrálovým cukrem balených pro celou republiku v chráněné dílně v Paloníně.

Někteří si pro dárce připravili celé vystoupení, v němž představovali jednotlivé krále - Kašpara, jehož jméno podle nich znamená strážce pokladu, Melichara, který je králem světla, a Baltazara, jehož jméno znamená: Ochraňuj můj život.

Za písmeny K+M+B se ale podle původního výkladu skrývá také věta „Christus mansionem benedicat“, v překladu z latiny „Nechť Kristus žehná tomuto domu“.

Během příštího týdne v jednotlivých střediscích charity tříkrálové kasičky odpečetí a jejich obsah spočítají. Asi polovina peněz zůstává na místní projekty. Na příklad Charita Šumperk koupila z části loňského výtěžku auto na rozvoz obědů a kompenzační pomůcky.