Povýšení in memoriam převezmou Drexlerovi rodinní příslušníci na slavnostním zasedání zastupitelstva, které se v Rudě bude konat při příležitosti oslav 700 let založení obce.

Antonín Drexler, který po studiu na Vojenské akademii v Hranicích sloužil v armádě, opustil v roce 1939 republiku. Nejdříve vstoupil do cizinecké legie ve Francii, kde se účastnil obranných bojů. V roce 1940 se přeplavil do Velké Británie.

„V Anglii jako velitel pěší čety po absolvování kurzu velitelů tankových jednotek v roce 1943 velel tankové četě, později tankové rotě a konečně tankovému praporu. Prošel kurzem parašutistů a v říjnu 1944 jako štábní kapitán, pod velením generála Lišky, se zúčastnil invaze do Francie a obléhání přístavu Dunkerque. Při útočné akci u Dunkerque byl v říjnu 1944 zraněn, po vyléčení se vrátil zpět k bojové jednotce ve Francii. V čele svých tankových jednotek, po nuceném zastavení u Plzně, se až 30. května 1945 dostal do Prahy,“ popsal Drexlerovu válečnou anabázi podplukovník v záloze Vladislav Rulíšek, který o ocenění válečného veterána z Rudy nad Moravou usiloval řadu let.

Vojenská kariéra pro Antonína Drexlera skončila v roce 1948, kdy byl z armády propuštěn a jako řada důstojníků bojujících v západních zemí perzekuován. Nakonec pracoval jako zásobovač v Olšanských papírnách. Rehabilitace se Antonín Drexler nedočkal ani v roce 1968, zemřel v roce 1980 a byl pochován ve své uniformě, na kterou nepřestal být hrdý.