Na rozdíl od minulých let lidé nemuseli horkou zelňačku foukat, aby vystydla, o to už se postaralo mrazivé počasí.

Pracovnice Charity měly ve várnicích připraveno zhruba sedm desítek porcí jako symbolické poděkování lidem, kteří do pokladniček přispějí.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným lidem žijícím zejména v děkanátu Šumperk. Část výnosu je také určený na humanitární pomoc do zahraničí.

„V letošním roce bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku a Poradnu pro ženy a dívky – centrum nenarozeného života. Dále rádi zakoupili další automobil, abychom zvýšili dostupnost naší Charity pro rozvoz obědů a péči v terénu," vyjmenovala ředitelka Charity Šumperka Jana Bieliková.

Peníze ze sbírky pomohou také rozšířit sortiment půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

„Část přerozdělených peněz poskytneme i na přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi," dodala Jana Bieliková.

Loni se na území šumperského děkanátu podařilo díky štědrým dárcům shromáždit částku přesahující sedm set tisíc korun.

„Do pokladničky koledníkům přispívám každý rok, tato sbírka je podle mě smysluplná. Navíc od řady ostatních také důvěryhodná," řekla Anna Vachutková ze Šumperku.

Lidé mohou přispět do Tříkrálové sbírky až do 15. ledna také přímo v teple svých domovů. Příspěvek mohou poslat na číslo účtu 66008822/0800, variabilní symbol 777 nebo prostřednictvím rádcovské SMS ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo 87777.