Že kolaudace trati Zábřeh – Šumperk stále neproběhla, potvrdila mluvčí Správy železnic.

„Důvodem byla problematika zavlečení bludných proudů na produktovody v Šumperku, která vznikla po elektrizaci. To se nyní vyřešilo za pomoci technických opatření, díky nimž se podařilo produktovody před bludnými proudy ochránit. Nyní Správa železnic připravuje poslední podklady pro zahájení kolaudace,“ uvedla Nela Eberl Friebová.

Bludné proudy jsou jev, který se vyskytuje v okolí tratí elektrifikovaných stejnosměrným proudem. Spočívá v tom, že se proud do zdroje vrací nikoli vodičem, ale i částečně vodivou zeminou.

Modernizovaná trať 290 v Uničově. Ilustrační foto
VIDEO: Po trati Olomouc - Uničov úspěšně projel první elektrický vlak

Pokud je zemina vlhká a jsou v ní uloženy kovové předměty, rozežírá tyto předměty koroze. Obětí bludných proudů bývají ve městech inženýrské sítě, typicky vodovody nebo plynovody.

Elektrizace trati ze Zábřehu do Šumperku byla oficiálně ukončena v květnu 2010. Elektrické vlaky po ní však jezdí už od prosince 2009. Stavbu za téměř 1,8 miliardy korun financovala ze dvou třetin Evropská unie.

Součástí prací byla kromě výstavby trolejového vedení a měníren také rekonstrukce kolejí a přestavba stanic v Postřelmově, Bludově a Šumperku. Modernizováno bylo rovněž zabezpečovací a sdělovací zařízení.