Zákaz vstupu do některých míst však turisté nerespektovali, Lesy proto část sporných sušin o víkendu skácely.

Nebezpečí pro turisty představovalo podle Lesů minimálně osmdesát suchých stromů především v údolí Bílé Opavy a v oblasti Velké Kotliny. Podnik požádal městský úřad v Rýmařově, aby inkriminovaná místa pro veřejnost uzavřel. Podle vedoucího odboru životního prostředí a regionálního rozvoje rýmařovského městského úřadu Františka Čermáka byla od pátku 17. června uzavřena stezka údolím Bílé Opavy z Karlovy Studánky na chatu Barborka a naučná stezka Velká Kotlina z Karlova pod Pradědem k Ovčárně. Opatření podle jeho slov platí do 1. července.

Desítky turistů v údolí Bílé Opavy však zákaz nerespektovaly.

„Vyvěšení oznámení o zákazech byla v průběhu dne neukázněnými návštěvníky opakovaně ničena. Hrozilo tak, že se někteří turisté o zákazu nedozvědí a na trasu vyrazí v dobré víře, že jim nic nehrozí. Ukládání pokut za daného stavu nic neřeší. Proto jsme se rozhodli již na nic nečekat a nebezpečnou situaci skutečně vyřešit,“ sdělil tiskový mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík. Nebezpečné souše podél trasy v průběhu víkendu podnik pokácel a nechal je na místě zetlít.

Pikantní přitom je, že cestou podél Bílé Opavy, na níž byl vydán zákaz vstupu, vede nedávno obnovená naučná stezka. 28. května ji slavnostně otevřel moravskoslezský hejtman Jaroslav Palas. Šest kilometrů dlouhou trasu s třinácti zastaveními obnovila Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Jiná situace je v údolí Velké Kotliny. „Ta část souší, kterou se zavázaly pokácet Lesy ČR, bude odstraněna v průběhu tohoto týdne. Část souší si však vymínila pokácet sama správa CHKO, takže Lesy ČR ovlivnit termín dokončení nemohou,“ uvedl Boublík.

Jak k uzavření oblíbených turistických tras došlo? Po pravidelné kontrole nalezly Lesy České republiky podél frekventovaných turistických tras nejméně 80 suchých stromů, které ohrožovaly návštěvníky. Stromy se nacházely v Národních přírodních rezervacích, do situace tak vstoupila Správa CHKO Jeseníky. Ta s kácením sušin v principu nemá problém.

Spor se ale vede o výklad zákona. Podle Správy je pokácení desítek stromů zásah do struktury lesního ekosystému, pro což je třeba udělení zákonné výjimky. Zástupci Lesů jsou naopak přesvědčeni, že se jedná o nahodilé stromy a zákon udělení výjimky nevyžaduje. Kvůli bezpečnosti turistů požádaly Lesy o vydání zákazu vstupu do ohrožených lokalit.

„Podle našeho názoru potřebují Lesy ČR pro kácení výjimku. Tu jsme vydali pro Rejvíz, teď jsme vydali výjimku pro lesní správu Janovice pro oblast Velké Kotliny,“ řekl vedoucí Správy CHKO Jeseníky Jan Halfar.

Podle jeho slov však Lesy o výjimku pro kácení v údolí Bílé Opavy nepožádaly. Pokud by tak učinily, Správa by jim podle Halfara vyhověla.