Nyní připravuje hloubkový vrt v katastru obce Lesnice, která se nachází necelých pět kilometrů od Zábřehu. Povede do hloubky dvou stovek metrů.

Na území Lesnice se nachází jeden ze dvou hlavních zdrojů pitné vody v regionu. Jenže v roce 1998 se ukázalo, že je voda kontaminovaná. Nacházely se v ní vyšší koncentrace dusičnanů. Ty způsobila intenzivní zemědělská činnost, jako hnojení, skládky chlévské mrvy i chov dobytka.

„Kvalita vody se postupně zhoršovala a postupně bylo nutné čerpání podzemní vody z lesnického zdroje ukončit. Vznikl tak havarijní stav a začala se tak využívat voda z prameniště Olšany,“ vysvětlil ředitel VHZ Martin Budiš.

Kontaminované lesnické vrty se nacházejí v hloubce pětačtyřicet až padesát metrů, nové ale povedou mnohem hlouběji.

„V rámci zamýšleného nového vrtu chceme využít podzemní zásoby vody, které se nachází v hloubce dvou set metrů,“ doplnil Martin Budiš.

Předpoklad: vysoce kvalitní voda

Dodal, že v takové podzemní úrovni se předpokládá voda vysoce kvalitní. Využívat by jí v budoucnu mohlo více než osmnáct tisíc obyvatel Zábřehu a okolí. Až hloubková sonda ale ukáže, zda je jí také dostatek.

Vrtaři s technikou v Lesnici nastoupí příští rok na jaře, práce přijdou na necelé čtyři miliony korun bez DPH.

„Společnost VHZ má již přislíbenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Ta bude činit 2,6 milionu korun, což pokryje sedmdesát procent předpokládaných nákladů. Jednou z příloh žádosti o dotaci byla hydrogeologická studie, která podrobně analyzuje situaci v dané lokalitě,“ uvedl předseda představenstva VHZ Petr Suchomel.

Plánovaný vrt má ještě další podstatný význam. Posílí totiž celkovou schopnost zásobování sítě pitnou vodou v souvislosti s možných suchem.

Nedostatek srážek se už například projevil na Jesenicku v roce 2015. Lidé, kteří si tehdy chtěli na Javornicku z veřejného vodovodu zalít zahrádku nebo umýt auto, měli smůlu, voda se mohla používat podle obecní vyhlášky pouze k pití a hygieně. Obec proto nechala vyhloubit tři vrty do hloubky šedesát a osmdesát metrů a nyní bude řešit jejich napojení na vodovodní siť.