Začátkem června město zahájilo další etapu založení parku. Za čtyři miliony korun vznikne na louce během čtyř měsíců in-line dráha, parkové cesty a veřejné osvětlení.

Park má po svém dobudování sloužit lidem všech věkových kategorií k rekreaci, pobytu v přírodě i sportu. Prostor bude tvořit pět tematických celků propojených sítí cest a pěšin.

Záměr tvůrce byl, aby si lidé park užili všemi smysly. Proto se zde budou nacházet okruhy inspirované chutí, zrakem, čichem, sluchem i hmatem. Záměr počítá s uplatněním vody, což se v blízkosti rybníků a náhonu nabízí. Součástí parku by měla být tůň a rybniční vodotrysk. Místo v něm najdou i umělecká díla.

Do výsadby se zapojí i veřejnost

„Na letošní stavební práce naváže podle přidělení dotace výsadba zeleně. Původně byla plánovaná krátce po terénních úpravách, z důvodu dotačních podmínek jsme ale dvě další etapy rozdělili. Na samotné založení parku plánujeme využít dotace Operačního programu Životní prostředí,“ sdělil starosta František John. Do výsadby zeleně město plánuje zapojit také veřejnost.

Původně rovinatému prostoru dominují tři kopce. Mají tvořit zajímavý krajinářsko-architektonický prvek.

„Na Moravě se s tímto prvkem v podobě jahodových kopečků setkáváme například v Květné zahradě v Kroměříži, památce Unesco. Chtěli jsme také poblíž centra a v dostupnosti mateřských škol vybudovat místo, kde by děti mohly v zimě bezpečně bobovat a sáňkovat,“ popsal význam terénních úprav starosta František John.