Třemešské rybníky jsou významnou přírodní lokalitou pro výskyt velkého množství ptáků, obojživelníků a plazů. Vyskytují se zde mimo jiné volavky, rákosníci, strnadi, labutě, kachny, ale také potápky malé, slípky zelenonohé, vzácně i bukáček malý. Trpěliví pozorovatelé mohou spatřit také ledňáčka, kterému se přezdívá drahokam našich vod. Opeřené obyvatele rybníků návštěvníkům představují dva nové informační panely.

Ptačí pozorovatelna vznikla v rámci programu Blíž přírodě. V České republice jde už o šedesátou takto zpřístupněnou lokalitu. „Tímto projektem chceme upozornit i na méně známé kouty přírody, v nichž se ale nacházejí hodnoty, které je třeba chránit. Cílem je přiblížit taková místa širší veřejnosti," vysvětlil ředitel Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo.

Na Třemešských rybnících se konají pravidelně také Podzimní festivaly ptactva a Vítání ptačího zpěvu. Šumperští ochránci přírody zde plánují i další akce pro veřejnost. „Půjde například o komentované vycházky do přírody, úklid lokality v rámci kampaně Ukliďme svět a ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Jeseníky chystáme i Den ptactva. Rádi bychom se pustili také do obnovy stromových alejí na hrázi rybníka," řekl předseda šumperské pobočky Českého svazu ochránců přírody Marcel Minář.

Ptačí pozorovatelna se nachází dva kilometry od Šumperka na východní straně Třemešských rybníků v těsné blízkosti silnice ze Šumperka na Třemešek. Zájemci se sem dostanou od šumperského nádraží po modré turistické značce nebo po cyklotrase číslo 6114.