„Běží vyklizení staveniště a bylo zahájení předávací řízení. Tento týden by měla být stavba předána," shrnul postup díla starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Obyvatelé dvou ulic na okraji Zlatých Hor mohou využívat zrekonstruované cesty a chodníky, které osvětlují nové lampy. Součástí prací byla výsadba stromů, keřů, založení trávníků či vybudování parčíku vedle domova důchodců.

„Tato akce navazuje na revitalizaci sídliště, kterou jsme uskutečnili v minulých letech v pěti etapách," sdělil starosta Rác. Ulice Hornická a Na Okálech spojují zlatohorské sídliště s výpadovkou na Jeseník. Nachází se zde penzion pro seniory, nedaleko stojí obchod s potravinami, zdravotní středisko a základní škola.

Rekonstrukci ulic uskutečnila havířovská firma AWT Rekultivace. Ve výběrovém řízení zvítězila nad dalšími třemi uchazeči s nejlepší cenou 10,46 milionu korun. Ze své pokladny město zaplatí jen patnáct procent nákladů, zbytek pokryje evropská dotace.