Za velikého bubnování, svitu loučí, střelby mušketýrů a produkcí kejklířů si průvod došel k radnici pro starostu a další konšely včetně těch ze spřátelených měst Prievidzy, Nysy a Mikulova. Zpět už jel starosta Zdeněk Brož tradičně v sedle hnědáka. Na druhém koni jela vedle něj zastupitelka z Prievidzy Růžena Dlábiková.

Kejklířská vystoupení v ulicích organizátoři přidali, zato zkrátili dříve poměrně zdlouhavou závěrečnou ceremonii v parku. Ta každoročně připomíná událost, na jejíž počest se Slavnosti města konají. Právě v Šumperku se totiž 4. června 1490 konal sněm pánů z Moravy a Slezska a ve svém důsledku vedl k tomu, že obě země zůstaly součástí českého království. Jinak bychom dnes možná mluvili maďarsky, protože k Uhrám tehdy Morava a Slezsko už asi dvacet let patřily.

Slavnosti města pokračují v sadech 1. máje celou sobotu 2. června, vyvrcholí v 18 hodin rytířským turnajem.