Řemeslníci v těchto dnech pracují na podestě spodní části kaple, která je zároveň stropem krypty.

„Kamenné desky se vlivem klimatických podmínek rozestupovaly, mráz podloží trhal. Někde byla díra i pětadvacet centimetrů široká. Mezerami protékala do krypty voda,“ popsala problém pracovnice obecního úřadu Sobotín Markéta Csölleová.

Na hrobce od května pracují restaurátoři. Podle jednoho z nich, René Seifrieda, bylo nutné podestu postavit prakticky znovu.

„Pod nový beton jsme dali několikanásobnou izolaci, nyní zpět pokládáme dlažbu. Kamenné bloky se musely očistit, prasklé kusy slepit. Některé části dlažby budou nové, protože původní byly zcela zničené,“ řekl.

Jaroslav Lieskovan - jeden ze čtyř padlých českých vojáků, které v roce 2014 zabil sebevražedný útočník v Afghánistánu
Místo úcty vytahovali špínu, vzpomíná matka padlého z Afghánistánu

Práce vyjdou na 2,3 milionu korun. Zhruba polovinu obec získala z dotací, zbytek platí ze svého rozpočtu. Obnova podesty je první etapou z celkových čtyř, které jsou potřeba k záchraně kaple. V těch dalších by mělo dojít na obnovu drenáží, sanaci zdiva a odvedení srážkové vody z ochozu kaple. Odhadované náklady činí 5,5 milionu korun.

Teprve pak bude moci následovat obnova sochařské výzdoby, výmaleb nebo očištění stěn kaple od nápisů vandalů.
Současné práce jsou nejrozsáhlejší rekonstrukcí mauzolea po sto letech. O záchranu památky a přilehlého parku se obec vlastními silami snažila od roku 2011.

„Na kapli jsme dělali novou střechu, původní strhli nenechavci. Nechali jsme také nainstalovat hromosvod, rýny, sítě do oken. Park jsme vyčistili od náletových dřevin. Jen údržba stojí ročně několik desítek tisíc korun,“ řekla starostka Sobotína Iveta Fojtíková.

Na záchranu památky obec vypsala i veřejnou sbírku, lidé mohou přispívat prostřednictvím transparentního účtu.

„V září bychom chtěli uspořádat výstavu, přednášku a den otevřených dveří mauzolea, aby návštěvníci mohli vidět, že peníze byly vynaloženy na dobrý účel,“ uzavřela starostka.

Autobusové nádraží v Mohelnici 13. srpna 2018.
Stavba nového nádraží v Mohelnici se trochu opožďuje. Podívejte se