„Perfektně to zapadá do strategie naší společnosti se po rekonstrukci úpravny vrhnout na posilování přítoku surové vody. Tak nám to vyšlo i z krizového plánu připraveného kvůli hrozícímu poklesu vydatnosti vodních zdrojů. To se pro někoho možná překvapivě týká i Jesenicka,“ osvětlila čerstvý projekt ředitelka Vodovodů a kanalizací Jesenicka Lenka Podhorná.

Stavbaři v těchto dnech zahájili práce na novém vodním zdroji a přiváděcím řadu do adolfovické úpravny. Společnost Imos Brno bude v závislosti na klimatických podmínkách pracovat i v průběhu zimního období.

Práce mají být dokončeny do prosince 2025. Jejich součástí bude i vybudování nového vodojemu o kapacitě tisíc kubíků vody.

„Po zprovoznění si VAK Jesenicka významně pojistí spolehlivost dodávek pitné vody do vodovodu na trase Jeseník – Mikulovice, kde naši vodu odebírá více než patnáct tisíc obyvatel,“ zmínil technický ředitel společnosti Robert Černý.