„Poté, co přešlo vyplácení nepojistných sociálních dávek z obcí na úřady práce, bylo nutné sjednotit pracovní dobu na všech kontaktních pracovištích, neboť na některých obecních úřadech bylo dříve možné tyto věci vyřizovat jen ve dvou úředních dnech v týdnu, a to v pondělí a středu," vysvětlil mluvčí Úřadu práce ČR Jiří Reichl.

Na některých úřadech tak dojde i ke zkrácení provozní doby. Například v Šumperku měl dosud úřad práce otevřeno v úterky, středy a pátky až do třinácti hodin.

„Přesto neočekáváme negativní dopad na služby poskytované úřady práce. Zaměstnanci naopak budou mít více času na zpracování přijatých žádostí, zrychlí se doba jejich vyřizování, kvalita námi poskytovaných služeb i komfort pro klienty," slíbil Jiří Reichl.

„Je nutné vzít v úvahu, že kromě jednání s veřejností pracovníci úřadů práce také vyhodnocují žádosti, rozhodují o nich, provádějí nahlášené změny v evidenci nebo místní šetření. Tyto úkony budou vykonávat v době mimo hodiny pro veřejnost," doplnil mluvčí.

Je ale možné, že i mimo otevírací dobu si úředníci pozvou některé klienty k projednání jejich případu, zejména pokud jde o složitější věc. Zkrátí se tím čekání ostatních lidí v úředních hodinách.

Nové úřední hodiny

Pondělí                8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
Úterý                   8.00 – 11.00 hod.
Středa                 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek               8.00 – 11.00 hod.
Pátek                  8.00 – 11.00 hod. (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pro pozvané klienty)
Zdroj: Úřad práce ČR