Skončila tak tři roky trvající právní bitva, ve které se sporem postupně zabýval okresní, krajský, Nejvyšší a nakonec i Ústavní soud. Zatímco Okresní soud v Šumperku označil smlouvu za neplatnou, odvolací Krajský soud v Olomouci byl opačného názoru.

O co ve sporu jdeKupní smlouva na prodej asi 87 tisíc metrů čtverečních pozemků byla uzavřena v roce 2010 za velmi zamotaných okolností. Podle usnesení zastupitelstva měla firma za pozemky zaplatit do 30. září 2010. Společnost Wanemi tak ale učinila s jednodenním zpožděním.
Tehdejší starosta Zdeněk Kolář proto smlouvu odmítl podepsat. Učinil tak v době jeho nepřítomnosti bývalý místostarosta Lubomír Sommer, a to až po komunálních volbách, den před ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva. V tom už měli většinu odpůrci záměru.
Nové vedení města smlouvu napadlo u soudu. Argumentovalo pozdní platbou a také tím, že smlouva je v rozporu se zákonem o obcích kvůli podstatně nižší kupní ceně, než je cena obvyklá. Podle znaleckého odhadu byla cena metru čtverečního dvě stě korun, Wanemi ale měla kupovat pozemky asi o třetinu levněji. Rozdíl činil v součtu více než šest milionů korun.
Okresní soud v Šumperku v únoru 2012 smlouvu kvůli jednodennímu zpoždění prohlásil za neplatnou. Krajský soud rozhodl o rok později opačně. Zábřeh podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten ale dovolání loni v říjnu zamítl.
Zábřeh následně podal ještě ústavní stížnost, kterou ale teď Ústavní soud odmítl.

Zábřeh podal dovolání k Nejvyššímu soudu, ale neuspěl. Obrátil se proto na Ústavní soud. Ten ale stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou.

„Rozhodnutí Ústavního soudu mě nemile překvapilo především z toho důvodu, že se stejně jako soudy nižšího stupně nevypořádal s celou řadou připomínek, které advokátní kancelář města zpracovala. Mimo jiné jsme namítali prodej pozemků za nízkou cenu, neodůvodněnou veřejnou podporu soukromého subjektu či nedodržení postupu při prodeji majetku města a smluvních podmínek," řekl starosta Zábřeha František John.

Podle rozhodnutí ústavních soudců ale byl postup Nejvyššího soudu v pořádku. „Nejvyšší soud sice nereagoval na všechny dovolací argumenty stěžovatele (města Zábřeh, pozn. red.), nicméně v odůvodnění svého rozhodnutí se soustředil na podstatné momenty, na nichž založil své rozhodnutí odvolací soud," uvádí se v rozsudku Ústavního soudu podepsaném předsedou senátu Vladimírem Sládečkem.

Vedení města se ale takové odůvodnění nelíbí. „Rozsudek soudu jako by legitimizoval nestandardní postupy při prodeji majetků měst a obcí. Ty jsou sice obecně odsuzované, nicméně naše soudy k vážným připomínkám města nezaujaly stanovisko, a právě o to nám šlo. Nyní se k vážným argumentům města nevyjádřil ani Ústavní soud a sám uvedl, že ani Nejvyšší soud nemusí reagovat na veškeré dovolací argumenty," komentoval rozsudek starosta John.

Vedení společnosti Wanemi CZ takový výsledek sporu očekávalo. „Od začátku jsme byli přesvědčení, že smlouva je v pořádku a celý spor jsme brali jen jako snahu o znemožnění našeho záměru. Jsme rádi za výsledek, ale mrzí nás, že to trvalo tak dlouho," řekl mluvčí firmy Petr Vintrocha.

Společnost potvrdila, že nadále má zájem v Zábřehu svůj projekt uskutečnit. „Projekt na výrobu kartonážního papíru a ekologické zajištění energie pro výrobu je pořád životaschopný a je o něj zájem," podotkl Petr Vintrocha.

Rozhodnutím Ústavního soudu končí spory týkající se kupních smluv, zbývá ale stále vyřešit mnoho dalších záležitostí, než bude možné začít stavět.

Stavební úřad v Zábřehu nyní řeší žádost o vydání územního rozhodnutí. „Příprava projektu pokračuje, ale je to složité a náročné. Je to i proto, že ani odpůrci, ani město si s námi nesedli k jednomu stolu, abychom spolu mohli jednat. Tím pádem nelze další vývoj předjímat," dodal Petr Vintrocha.

Soudy mezi městem a Wanemi navíc budou zřejmě pokračovat. Společnost loni na podzim Zábřeh zažalovala o pětatřicet milionů korun, které požaduje jako náhradu za škody vzniklé zdržením projektu, které mělo zavinit město. Zastupitelé požadavek firmy jednoznačně odmítli.

Wanemi chce v Zábřehu investovat do stavby papírny a energetického zdroje asi sedm miliard korun. Přípravy projektu se táhnou už osm let. Loni v lednu se v Zábřehu konalo referendum o tom, zda má město firmě sporné pozemky prodat. Ve všelidovém hlasování zvítězili odpůrci záměru. Referendum se ale konalo až v době, kdy už byla sporná smlouva podepsaná.