Objízdná trasa vede Lékárnickou a Robotnickou ulicí s výjezdem na ulici Smetanovu. Uzavírka potrvá až do soboty 7. června.

Dopravní omezení změnilo také trasy spojů odjíždějících ze sousedního autobusového nádraží. Platí přitom, že všechny příměstské autobusy směřující z nádraží v centru směrem ke stanovišti u Siemensu jedou oklikou přes Olomouckou ulici, jižní obchvat a ulicemi Družstevní, 1. máje a Nádražní a neobsluhují zastávku Mohelnice, kino.

Stejná objízdná trasa platí pro spoje na příměstských linkách, které normálně pokračují na zastávku u Penny Marketu.

Na lince spojující autobusové nádraží v centru Mohelnice se železniční stanicí, která supluje městskou hromadnou dopravu, jedou spoje ve směru k vlakovému nádraží z města přes jižní obchvat, hlavní silnici směr Zábřeh, Zábřežskou a Květnou ulicí na zastávku Pionýrů. Neobsluhují proto zastávky Tržnice a Penny Market.

V opačném směru jedou autobusy ze zastávky Pionýrů po Zábřežské ulici na zastávku Mlýnská. Neobsluhují zastávky Pod Bránou a Tržnice.

„S ohledem na délku objížďky je třeba počítat se zpožděním do pěti minut," upozornil Pavel Šefl z firmy Arriva Morava, která zajišťuje autobusovou dopravu. Doplnil, že v přestupových místech na sebe budou jednotlivé spoje čekat.