„Podali jsme písemně třicet námitek, ty mají v celém řízení ze zákona větší váhu než pouhé připomínky,“ řekl Petr Wolf ze sdružení Za zdravý Ráječek. Sdružení totiž získalo dostatečný počet podpisů občanů, aby se podle stavebního zákona stalo takzvaným zástupcem veřejnosti a mohlo podávat námitky.

Jak se dalo předpokládat, nejdelší diskuse se týkala průmyslové zóny, v níž má sto metrů od posledních domů Ráječka stát nová papírna.

„Územní plán neřeší pás izolační zeleně, který by obytnou zónu od průmyslové odclonil. Město upřednostňuje soukromého investora na úkor svých obyvatel,“ namítal při veřejném projednání Petr Wolf.

Tvůrce plánu, projektant Vladimír Dujka, vysvětlil, že v současné fázi už nelze průmyslovou zónu posunout.

„Převzali jsme ji ze staršího územního plánu, z něhož vycházel i investor papírny. Do přípravy už vložil velké peníze. Změnit teď zónu by pro něj znamenalo zmařenou investici. Je to neřešitelné,“ řekl Dujka.

Připomněl také, že tři roky stará legislativa už neumožňuje stanovit v územním plánu například limit pro výšku budov. To je úkolem regulačního plánu nebo územní studie.

Připomínek padalo při veřejném projednání hodně. Jedna se týkala i nově navržených ploch pro bytovou výstavbu.

„Zásadní chyba je v tom, že na tyto plochy nebyla zadána takzvaná studie SEIA, která by posoudila, jak nárůst obytných ploch ovlivní životní prostředí ve městě. Jde o princip udržitelného rozvoje,“ uvedl Petr Wolf.

Kdyby se zastavěly všechny navržené plochy pro bydlení, zvýšil by se podle projektanta počet obyvatel ze současných asi 14,1 tisíce na 16 až 17 tisíc.

„Územní plán je umění možného, je to vize, jak by území města mohlo vypadat, kdyby bylo dost prostředků na investice,“ řekl Vladimír Dujka a připomněl, že platnost všech starých územních plánů skončí v roce 2015.

„Všechny připomínky a námitky vyhodnotíme, okomentujeme a předložíme spolu s plánem zastupitelstvu, které o územním plánu teprve rozhodne,“ řekl vedoucí odboru rozvoje zábřežské radnice Václav Doležal.