Good morning children. Tuto a další věty uslyší od září skupinka dětí v Jeseníku. Vzniká zde první anglická školka v širokém okolí. Soukromé zařízení s rozšířenou výukou angličtiny bude fungovat v pronajatých prostorách mateřské školy v Křížkovského ulici.

„Jsme skupina rodičů, která má děti v předškolním věku a dlouhodobě působila v zahraničí. Děti s námi do ciziny často cestují. Proto jsme cítili potřebu je od nejútlejšího věku vzdělávat v angličtině," vysvětlil motivaci pro vznik anglické školky jeden z jejích zakladatelů Jan Dvořák.

Kromě dvojjazyčné výuky bude mít anglická školka několik dalších specifik. Na rozdíl od klasických předškolních zařízení bude skupinu tvořit maximálně dvanáct dětí, pedagogové se jim tak budou moci intenzivnější věnovat. Do výuky zapojí též prvky alternativních vzdělávacích metod. Součástí výuky bude i řada poznávacích výletů a programů.

Výuku povede absolventka vysoké školy se zaměřením na jazyky, která dlouhodobě žila v zahraniční. Vedle ní budou ve školce působit další dvě pedagožky. Měsíční školné dosáhne 2700 korun.

Rodiče, kteří by měli zájem dítě do anglické školky umístit, se mohou stále hlásit. „Ještě nejsme plní. Protože jsme naše aktivity začali prezentovat až nyní, většina maminek nám řekla, že se jim to líbí, ale dítě už mají zapsané jinde a nechtějí to měnit," sdělil Jan Dvořák.

Nedaleká Vápenná se stala centrem příznivců Montessori pedagogiky. Od října začne při místní základní škole fungovat Montessori klub. Odpolední kroužek bude předstupněm Montessori třídy, kterou škola otevře příští rok v září. Navštěvovat ji budou moci děti prvního až třetího ročníku.

Za iniciativou stojí spolek Cestou s Montessori. Jeho zakladatelé hledali vzdělávací směr, který by pomohl jejich dětem rozvíjet se přirozeným způsobem.

„Děti přirozeně projevují chuť učit se. I děti, které se do první třídy hodně těší, to někdy po nástupu do klasické školy přestane bavit a nelíbí se jim tam. Hledali jsme způsob výuky, který vychází z přirozené motivace děti a nejde proti ní," objasnila důvod vzniku sdružení a jeho zaměření členka výboru spolku Zdeňka Morávková.

Podporu svých záměrů našel spolek u obce Vápenná a místní základní školy. „Je to způsob, jak vyjít vstříc dětem, které nechtějí být vzdělávány v klasické třídě. Byli jsme s touto nabídkou osloveni, a protože se mi tato možnost líbila, začali jsme o ní jednat," popsal ředitel Základní školy Vápenná Bořivoj Kubíček, proč se jeho škola rozhodla do Montessori vzdělávání jít.

Do klubu se přihlásilo šestadvacet dětí z celého Jesenicka a Rychlebských hor. „Mysleli jsme si, že zájemců bude pod dvacet, takový počet nás překvapil," podotkla Zdeňka Morávková.

Montessori výuka se na první pohled od té klasické liší tím, že děti nesedí v lavicích. Ve třídě má vlastní pracoviště, které si samo zvolí. Pracovat může samo, ve dvojici i ve skupině. Na rozdíl od běžné třídy postupuje jemu přirozeným tempem. Učitel jej podporuje, aby podávalo maximální výkon v oblasti, ve které je dobré.

Školská zařízení s výukou v cizích jazycích či s alternativními vzdělávacími programy na Šumpersku a Jesenicku neexistují. Například nejbližší Montessori škola existuje v Horce nad Moravou, Opavě a Pardubicích.