„Do vesnice vedou čtyři cesty, proto čtyři strážné duby. Ti, kdo budou přicházet v dobrém úmyslu, budou v budoucnu vítáni mohutným stromem, naopak při časech zlých, budou duby ves ochraňovat,“ vysvětlil předseda spolku Jaromír Martinec. „Duby a nedaleký les Doubrava dali naší vesnici jméno, proto jsme zvolili tyhle listnáče, budou odkazem příštím generacím“ doplnil.

Nové duby lze spatřit u cest od Moravičan, Palonína, Řimic a Mitrovic.

„Byli bychom rádi, kdyby se u nich lidé setkávali s obyvateli okolních vesnic,“ plánuje členka Malebné Doubravice Lenka Holá společně se starostkou z blízkého Palonína.

Slavnostní vysazení se uskutečnilo v sobotu 14. listopadu. Úvodem zaznělo několik slov od zakladatelů nového spolku, starosty Moravičan a hanáckého senátora Marka Ošťádala. Novým stromkům požehnal místní kněz. Poté se dopravily z návsi na okraje vesnice, kde se občané pustili do výsadby. Do sázení se zapojili doubravičtí obyvatelé, místní hasičský sbor, děti a také zástupci z vedlejších obcí Mitrovic, Moravičan a Palonína.

„Ke každému stromu jsme umístili památeční kámen se vzkazem pro kolemjdoucí: ‚Mí předkové dali jméno okolním lesům i této vesnici. Já a moji tři bratři proto na jejich památku střežíme čtyři přístupové cesty do Doubravice. Buď vítán, kdo přicházíš s dobrými úmysly ‘. Je to naše první akce, neboť jako spolek jsme teprve vznikli, ale do budoucna máme řadu dalších plánů, kterými chceme naši vesnici udělat krásnější a malebnější. Kdo by chtěl přiložit ruku k dílu, je u nás vítán“ uzavřel Martinec.

Autor: Tomáš Adamec