Ve 14 hodin se na druhém nástupišti sešlo čtrnáct mužů v modrém.

„Jsou to činní i bývalí strojvedoucí, kteří mají komerční zkoušku pro prodej jízdenek na trati Hanušovice – Staré Město,“ řekl organizátor akce Tomáš John z klubu Moravská pohraniční. V současnosti se v čele zdejších motoráků pravidelně střídají čtyři.

„Mezi kolegy se traduje, že staroměstští strojvedoucí hodně drželi pospolu. Jsem rád, že mají chuť se sejít,“ dodal Tomáš John.

Elektrická lokomotiva na nádraží v Šumperku.
Trať Zábřeh - Šumperk stále nemá kolaudaci, 13 let po rekonstrukci

Na akci navazovala schůze železničářského klubu Moravská pohraniční v nedaleké Pivovarské restauraci. Ten existuje již deset let. Vznikl na popud obnovení provozu na tratích z Hanušovic do Dolní Lipky a z Moravského Karlova do Štítů. Na první jmenované trati motoráky opět jezdí. Letos v červenci a srpnu firma Leo Express Tenders ve spolupráci s Pardubickým krajem jako objednavatelem rozšířila letos provoz víkendových osobních vlaků do Hanušovic na každodenní. Stejné to bude i v roce 2023. Smysluplný provoz do Štítů se obnovit bohužel nepodařilo.

Ožívá nicméně kdysi významné nádraží v Dolní Lipce, kde Muzeum starých strojů Žamberk buduje spolu s Pardubickým krajem velké železniční muzeum. Díky němu se už dnes podařilo zachránit před demolicí zdejší původní vodárnu a dobovou vahadlovou točnu. Ve spolupráci s tímto muzeem vidí klub další možnost svého uplatnění.

Na schůzi se mluvilo také o plánech stavby přehrady u lomu v Hanušovicích. Ta by zcela zaplavila a zrušila trať do Starého Města, pod vodou by se ocitla i trať do Dolní Lipky. Na jejím zachování však Správa železnic trvá, protože se jedná o objízdnou trasu hlavního železničního koridoru z Moravy do Čech Zvažována je tak ražba tunelu v pravém břehu Moravy, a to zhruba od Podlesí až do Hanušovic.

Na rok 2023 také připadá 150. výročí někdejší Moravské pohraniční dráhy, která byla vybudována ze Šternberku do Dolní Lipky. Na těchto oslavách se chce klub aktivně podílet. Členové klubu se rozhodli sestavit a vydat tematickou publikaci, která by popsala historii i současný vývoj této trati.