„Rádi bychom upozornili veřejnost, že dojde v prostorách nemocnice k zvýšenému hluku s možností střelby, většímu pohybu vozidel a osob všech složek integrovaného záchranného systému,“ uvedla Věra Kocianová, místopředsedkyně představenstva Nemocnice AGEL Jeseník.

Akce bude probíhat v prostorách gynekologicko-porodnického oddělení, léčebny dlouhodobě nemocných, vestibulu hlavní budovy, chirurgické ambulance včetně čekárny a Tyršovy ulice. „Chirurgická ambulance bude přestěhována na chirurgickou lůžkovou část. Provozy ambulancí nebudou nijak omezeny. Určení policisté budou návštěvníky nemocničního zařízení navádět do bezpečných míst,“ dodala Věra Kocianová.

Cvičení by mělo skončit nejpozději o půl čtvrté odpoledne.