To se uskutečnilo ve čtvrtek 17. ledna. Oběma složkám ministerstva totiž vyprší letos v červenci nájemní smlouva s městem.

„Město potřebuje slyšet jasnou odpověď, zda složky ministerstva zůstanou s námi v budově IPOS, nebo půjdou cestou vybudování svého úřadu na „zelené louce“. Výsledek pak naznačí i další směr ohledně zamýšleného stěhování městských úředníků z budovy v Tovární ulici do komplexu IPOS,“ uvedla starostka města Zdeňka Blišťanová. Městu objekt IPOS patří.

Stěžejním tématem se stala rekonstrukce vnitřních prostor IPOSu, na kterou město nechalo již dříve vypracovat projekt dle požadavků všech stran za takřka dva miliony korun.

Nakonec ale ministerstvo dospělo k názoru, že jim objekt nevyhovuje. Mezitím se ale změnil úřad práci požadavky na uspořádání pracovišť a bezpečnosti zaměstnanců.

„Náš projektant se bude snažit tyto změny zapracovat do projektu tak, aby vyhovovaly novým požadavkům. Do dvou měsíců bychom měli vědět, zda jsou realizovatelné a poté se opět sejdeme k jednání,“ řekla starostka Zdeňka Blišťanová.

Dalším tématem byla výše budoucího nájmu.

„Jednání bylo konstruktivní a vstřícné a shodli jsme se, že obě složky ministerstva by měly v objektu zůstat,“ uzavřela Zdeňka Blišťanová.

IPOS vznikl v 70. letech jako sídlo Rudných dolů a zahrnuje dva administrativní bloky včetně velkého sálu a gastroprovozu.