Háj víly Ozdravy, jak se má park jmenovat, se bude rozkládat mezi lázeňským hřištěm a Pražským pramenem. Rozlohou tři tisíce metrů čtverečních bude odpovídat velikosti sousedního balneoparku.

Na místě dnešního zanedbaného území vznikne po jeho vyčištění park pro děti v environmentálním stylu. Tvůrci při budování areálu využijí přírodniny, které se na tomto území nacházejí.

„Park bude tvořit několik zastavení. Bude se v něm nacházet labyrint, miniprales, visutá stezka nebo skrýše," přiblížila pracovnice vztahů k veřejnosti Priessnitzových léčebných lázní Věra Janků. Součástí areálu budou též hrací prvky s vodou nebo věže, ze kterých se budou moci malí návštěvníci rozhlížet do okolí.

Areál pro děti bude vznikat postupně několik let. Impulsem k jeho vybudování byla poptávka veřejnosti. „Balneopark je super místo pro relaxaci. Chodí do něj i rodiny, pro malé děti ale moc není. Děti by potřebovaly něco jiného, kde se můžou vyžít," míní Jana Malá, která do balneoparku několikrát zavítala.

„Balneopark je už nyní velmi vytížený a není v něm hrací složka pro děti. Dětských klientů v lázních je čím dál více. Myslím, že Háj víly Ozdravy budou návštěvníci vnímat pozitivně," řekla Věra Janků.

Přírodní lázně ve stylu metod vodoléčitele Vincenze Priessnitze zvané balneopark vznikly v srpnu 2010. Jsou koncipovány jako vodní zahrada, kterou protéká potok se soustavou pěti zastavení sloužících k hydroterapii a relaxaci.

O balneopark je mezi veřejnosti obrovský zájem. V letních měsících jej při příznivém počasí denně navštíví stovky lidí.