Silně ohrožený druh prstnatec bezový roste v Jeseníkách ve třech lokalitách: u Nového Malína, u osady Chebzí na Jesenicku a u Ostružné. Vyskytuje se ve dvou formách, červené a žluté. Občas se ale objeví i rostliny s přechodným zbarvením.

Populace, které se nachází v chráněné krajinné oblasti, jsou dlouhodobě sledované. Na Chebzí sledování běží již třicátým rokem. Největší počet kvetoucích rostlin zde byl zaznamenán v roce 2000, a to 188, naopak v roce 2008 jich vykvetlo pouhých devět. U Nového Malína nalezli předloni 73 kvetoucích rostlin, naopak v letech 2010 a 2013 jen osm.

„Letos na Chebzí kvete 41 prstnatců bezových, většina z nich je červených. U Nového Malína kvete 40 prstnatců bezových, na rozdíl od Chebzí je většina z nich žlutých,“ uvedla Správa CHKO Jeseníky.

Prstnatec bezový se ještě v půlce minulého století vyskytoval po celém území Čech a Moravy, od 60. let začal ustupovat kvůli mizení pastvinářství a kosení luk. Řada lokalit, kde se vyskytoval, zarostla agresivními travinami nebo náletovými dřevinami. Dnes se drží na východě Moravy, zejména v Beskydech, Vsetínských vrších a Bílých Karpatech.