Rallye Rejvíz je specifická automobilová soutěž. Posádky záchranných služeb z různých zemí s rozdílnými systémy organizace přednemocniční neodkladné péče na trase zasahují jakoby naostro. Organizátoři a autoři soutěžních úkolů kladou důraz na opravdovost a tak plnění úkolů vypadá přesně jako výjezd záchranky. Téměř všechny připravené situace mají svůj reálný základ ve skutečných výjezdech záchranné služby, jedná se o případy z celého světa. Postup zdravotnických týmů na každém stanovišti hodnotí rozhodčí.

Součástí Rallye Rejvíz je celostátní finále Helpíkova poháru. V jeho rámci se děti z celé republiky učí základům poskytování laické první pomoci. Organizátoři soutěže se snaží vytvořit modelové situace s reálně namaskovanými figuranty. Na nich si soutěžící žáci ověří své teoretické poznatky a vše si osahají i v praxi. Tématika prví pomoci děti baví, protože jim ji organizátoři přibližují nenásilnou a zábavnou formou. Helpíkův pohár je soutěž určená žákům pátých tříd základních škol, roli záchranářů si tedy vyzkouší děti ve věku od deseti do jedenácti let.

„Letos se do soutěže přihlásilo téměř devadesát lékařských či nelékařských záchranářských týmů mimo jiné z Japonska, Nového Zélandu, Irska, Kanady, Spojených států, Estonska, Švýcarska, Velké Británie a dalších evropských zemí včetně České republiky," uvedl mluvčí závodu Jiří Pavlík. Dlouhá léta se závod konal na Zlatohorsku, kde se vyprofiloval v obrovské mezinárodní setkání záchranářů a získal si své renomé.

Také letos se bude konat doprovodné klání Zlaté sluchátko, které je určeno dispečerům zdravotnických operačních středisek obsluhující tísňové linky 155. Zúčastní se osmadvacet operátorů. Své již tradiční místo v rámci Rallye Revíz má také kategorie studentů lékařských fakult. Budoucí lékaři tak mohou získat cenné zkušenosti například při poskytování neodkladné zdravotní péče během velkých dopravních nehod, chemických havárií či násilných teroristických činů.

„Mladý lékař po získání diplomu není schopen vyhodnotit počty, rozsah a závažnost poranění, nebezpečnost úrazu pro pacienta, ale i míru rizika pro zasahující zdravotníky. Chybí jim také zkušenost při zhodnocení prognózy i určení priorit ošetření při postižení velkého počtu osob," řekla hlavní rozhodčí národní soutěže Rallye Rejvíz Dana Hlaváčková.