LS Město Albrechtice se sloučí s LS Jeseník, podobně jako LS Ruda nad Moravou splyne s LS Hanušovice a LS Loučná nad Desnou se sloučí s LS Janovice. Proč Lesy ČR přistoupily k tak radikální reorganizaci? 

„Organizační změna spočívá ve zrušení všech jedenácti krajských ředitelství, zřízení sedmi nových oblastních ředitelství, zrušení sedmi správ toků a jejich zařazení do struktury oblastních ředitelství, zrušení tří lesních správ, a to od 1. ledna 2021. Dále je součástí této změny i zřízení Závodu lesní techniky, a to od září 2020,“ shrnula podstatu transformace mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Úspora na režii Lesů ČR

Podle Evy Jouklové změny přinesou vyšší efektivitu administrativních procesů a posílí provozní kapacity Lesů ČR. „Počty lidí v lese, přímo v provozu, se mimo jiné i díky zřízení Závodu lesní techniky navýší. Jednoduše řečeno, ubývají referentské pozice a vznikají provozní. A co je velmi podstatné, tímto krokem se okamžitě sníží naše vlastní režijní náklady o řádově desítky milionů korun. Podnik hledá úspory zejména v režijních oblastech, na lese šetřit nelze,“ doplnila Jouklová s tím, že změny probíhají se souhlasem Ministerstva zemědělství.

Kritika: neproběhla diskuse

Kritikům rozsáhlé transformace vadí, že tak zásadní změny Lesy ČR a Ministerstvo zemědělství zavádí bez odborné diskuse a bez zapojení obcí. Změna organizační struktury Lesů ČR nejenže ovlivní lesnictví, ale také bude mít dopad na dosavadní spolupráci státního podniku s místními samosprávami a občany. Ke kritikům změn patří také Tomáš Pospíšil, kterého v květnu 2018 ministr zemědělství Jiří Milek dočasně pověřil řízením Lesů ČR. Dnes Pospíšil působí na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity.

"Vzniknou mimořádně velké lesní správy, které svou rozlohou až 35 tisíc hektarů, objemy prací i počtem řízených pracovníků (35−50 lidí) budou dvojnásobné oproti současnému průměru. Pro zvládnutí lesnického hospodaření budou neefektivní a neřiditelné. Změna navíc není v souladu se strategií rozvoje Lesů ČR do roku 2024,“ komentoval Tomáš Pospíšil transformaci Lesů ČR a nový model velkých lesních správ.

LS Město Albrechtice má sídlo přímo na náměstí v udržované historické budově. Také zde vlastní garáže. Co bude s tímto sídlem, až lesní správa zanikne? „Budovu nabídneme ve výběrovém řízení k prodeji. Naši revírníci často nemají kancelář v budově lesních správ, tak to bude v případě revírníků LS Město Albrechtice. Neznamená to, že budou dojíždět do Jeseníku. Ideální kancelář je samozřejmě v objektu Lesů ČR, který je v revíru,“ uvedla Eva Jouklová s tím, že počty provozních lesníků se na Albrechticku určitě nesníží.

Největší zanikne, malí zůstanou

LS Město Albrechtice měla ještě před rokem 17 tisíc hektarů uceleného lesa. Letos přišla o tři revíry, ale stále obhospodařuje na 14 tisíc hektarů. V porovnání s ní LS Jeseník po církevních restitucích má už jen rozptýlené lesíky o výměře kolem 10 tisíc hektarů. Srovnatelná je i situace v LS Bruntál. Proč právě LS Jeseník a LS Bruntál zůstávají, zatímco největší LS Město Albrechtice zanikne?

„Lesní správy Jeseník a Bruntál zachováme. Lesní správa Město Albrechtice se nachází mezi nimi a z logiky věci tedy právě tato správa zanikne,“ vysvětlila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová proč se zánik týká právě prostřední lesní správy.