Testování začne v první polovině příštího roku a poběží po dobu dvou let. Kromě Jeseníku se uskuteční také v Karlových Varech, Ústí nad Labem, Plzni a Bílině. Lokality pro testování vybralo na základě předložených návrhů ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Pokud chceme snížit hendikep geografické odlehlosti Jesenicka, musíme tu vybudovat možnosti pro občany a služby. Když jsme geografická periferie, nemusíme být i periferie digitální. To nám 5G sítě umožní,“ sdělil místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Při přípravě návrhu se město snažilo zapojit místní firmy a školy.

„5G je určené pro internet věcí. Na toto přesně sedí aktivity robotického týmu na gymnáziu. Lze spolupracovat s místní firmou, která má ve výrobě roboty. V oblasti turistického ruchu se otevírají možnosti prezentace pomocí pomocí rozšířené reality. Jeden z partnerů je tak i Vlastivědné muzeum Jesenicka. Protože bude síť 5G uzpůsobena sběru obrovského množství dat, lze ji testovat pro monitoring vody či hydrogeologické průzkumy,“ nastínil místostarosta Vlazlo možné způsoby, jak by bylo možné využití nových technologií ve městě a okolí ověřovat.

Inspirace pro ostatní

Do soutěže ministerstva průmyslu se přihlásilo téměř šest desítek samospráv z celé republiky.

„Vítězové by se mohli stát vzorem pro ostatní obce pro to, jak je možné lidem s využitím nejmodernějších technologií usnadnit a zlepšit život. Příklady dobré praxe, které z vítězných městských 5G projektů vzniknou, se budou sdílet napříč republikou, aby se z nich inspirovaly ostatní samosprávy,“ řekl vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

5G sítě umožní rapidní zvýšení přenosové rychlosti dat a mnohem nižší odezvu. To má umožnit zejména rozvoj takzvaného internetu věcí. V současnosti 5G sítě fungují poměrně krátkou dobu v několika státech světa, očekává se však jejich rychlý nástup. V Česku mají být tyto sítě postaveny i na pásmu, které bude uvolněno po pozemním televizním vysílání.

5G sítě mají i svá rizika. Především mohou být zranitelnější z hlediska bezpečnosti. Také pokrytí území bude náročnější a dražší než v případě stávajících mobilních sítí. 5G sítě mají využívat i vysokofrekvenční pásma o kmitočtech v řádu desítek gigaherz. Tato spektra dosud nebyla nevyužívaná. Hovoří se proto i o možných zdravotních rizicích. K jejich potvrzení nebo vyvrácení však zatím chybí relevantní vědecké výzkumy.