Společnost Vincenze Priessnitze hodlá s pomocí veřejnosti na kolonádě obnovit zaniklý Sophiin pramen.

Na webu www.hithit.com za tímto účelem spustila crowdfundingovou kampaň.

„Areál jesenických lázní patří k nejrozlehlejším v Česku a nabízí odpočinek všem bez rozdílu a zdarma. Rozhodli jsme se tento komunitní rozměr zohlednit a nabídnout veřejnosti možnost podpořit proměnu dalšího místa přímo na promenádě,“ uvedl iniciátor projektu Tomáš Rak.

Sophiin pramen vznikl v roce 1899 a nesl jméno manželky zakladatele lázní Vincenze Priessnitze.

Později byl přejmenován na pramen Na Kolonádě. Je vyschlý a již několik desítek let má podobu zcela nenápadného zchátralého pomníku.

Cílová částka: 155 tisíc

Cílová částka kampaně s názvem Kde pramení moudrost je 155 500 korun. Sbírka poběží do 2. července.

Přispět lze nejméně stokorunou, dárci obdrží odměny ve formě knih a dalších drobných artefaktů spojených s lázněmi.

Za desetitisícové částky se pak donorům nabízí i možnost být uveden na pamětní desce u obnoveného pramene.

Crowdfunding neboli hromadné financování je způsob získávání finančních prostředků na určitý projekt.

Tvůrce projektu má určitý čas na to, aby pro svůj nápad nadchl dostatečný počet příznivců a získal od nich požadovanou částku. Pokud se ji nepodaří ve stanovené lhůtě dosáhnout, záměr nezíská ani korunu.

Společnost Vincenze Priessnitze pečuje o odkaz zakladatele jesenických lázní.

V minulých letech se zasloužila o obnovu velké části lázeňského areálu. Stála mimo jiné za vznikem populárního balneoparku.