Slavnostnímu okamžiku předcházela komentovaná prohlídka česko-polské výstavy ve Vlastivědném muzeu Jesenicka pod názvem Nebyli jsme sami. Ta pojednává o okolnostech pádu komunistického režimu v tehdejším Československu a u našich severních sousedů.

V podvečer se v obřadní síni jesenické radnice konala vzpomínková diskuse za účasti historiků z Ústavu pro studium totalitních režimů a Slezského muzea v Opavě.

O zážitky z listopadu 1989 se podělila signatářka Charty 77 Petruška Šustrová a první polistopadový starosta Jeseníku Petr Košacký.

Následná beseda se mimo jiné stočila k možnému zákazu komunistické strany a její zodpovědnosti v minulém režimu. Mluvilo se i spoluodpovědnost drtivé většiny lidí, kteří komunisty před rokem 1989 pravidelně volili.