Na ulicích vedoucích z jesenického náměstí ke gymnáziu a základní umělecké škole budou v následujících měsících pracovat vodárenské a plynárenské společnosti. Do konce dubna musí vyměnit rozvody plynu, vody a kanalizaci. Teprve poté může město začít se samotnou obnovou ulic.

„Město Jeseník zfrézovalo povrchy komunikací. Nyní nastupují další dva zhotovitelé, kteří budou rekonstruovat své inženýrské sítě," řekl vedoucí Oddělení investic a rozvoje jesenické radnice Jiří Uher.

Vodárenská společnost v obou ulicích nechá vyměnit téměř čtyři sta metrů vodovodu a kanalizaci v obdobné délce. „Sítě by tam možná ještě pět let vydržely. Z dlouhodobého hlediska je ale strategické vyměnit je současně s povrchy komunikací," řekl technický ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Jesenicka Robert Černý.

Vodovod pod oběma ulicemi pochází z roku 1905. Sítě z této doby jsou paradoxně v lepším stavu, než bývají rozvody z 60. a 70. let minulého století. Životnost nově položené kanalizace je šedesát let, u vodovodu bude ještě o dvacet let delší. „Do těchto ulic se tak nebude muset několik desítek let sáhnout," poznamenal Robert Černý.

Rekonstruované ulice naváží na opravené Masarykovo náměstí. Do konce září příštího roku v nich stavební firma položí nové povrchy z přírodních materiálů, vybuduje nové veřejné osvětlení, zasadí zeleň a umístí městský mobiliář. Součástí akce bude zklidnění dopravy v obou ulicích. To přispěje k větší bezpečnosti žáků gymnázia.

Město na práce ve své režii vynaloží sedm milionů korun. Pětaosmdesát procent nákladů pokryje evropská dotace.