Stavební firma v současnosti pracuje v prostoru před jindřichovským nádražím a v místní části Pleče. Kromě samotného Jindřichova kanalizace pokryje i Nové Losiny. Do vzdálenějších místních části zasahovat nebude.

„Kanalizaci po celém území obce by nebylo možné ufinancovat. Území je příliš rozsáhlé, byly by tam dlouhé jalové trasy bez přípojek," vysvětlil starosta Jindřichova Josef Kozák.

Vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod vyjde na 75 milionů korun. Pokrytí celého území obce by si podle odhadu starosty vyžádalo částku minimálně dvojnásobnou. Většinu nákladů uhradí dotace, ze svého rozpočtu bude muset Jindřichov vydat šestnáct milionů korun.

„Kanalizaci potřebuje každá vesnice. Není mi jen jasné, proč se staví nová čistička, když jedna nevyužitá leží v areálu bývalé papírny," uvažuje obyvatelka Jindřichova středního věku.

Stavbu kanalizace obec připravovala před několika lety. Starosta Kozák vysvětlil, že tehdejší insolvenční správkyně Olšanských papírem nedala souhlas k připojení kanalizace do papírenské čističky ani k vedení stok přes pozemky papírny. Její postoj tehdy obci přípravné práce notně zkomplikoval.

Byť se dnešní vlastník areálu papírny k celé věci staví odlišně, na stávající podobě plánu zbudování kanalizace a nové čistírny se již nedá nic změnit.

„Když už je dotace schválena, muselo by se v případě jakýchkoli změn začít úplně od začátku a za statisícových nákladů obce. To by bylo nepřípustné," doplnil starosta Kozák.

V současnosti existuje v Jindřichově kanalizace jen v několika místech se soustředěnější zástavbou. Na jejím stavu se negativně podepsaly povodně před patnácti lety. Dosluhující infrastruktura se nachází ve špatném technickém stavu a obci způsobovala problémy.