Z požadovaných padesáti tisíc hektarů vesměs lesních pozemků dosud získalo olomoucké arcibiskupství 26 tisíc.

Na zpoždění má vliv zejména situace na Jesenicku, kde stát arcibiskupství vrátil asi jen desetinu z žádaných 22 tisíc hektarů.

Jedná se o církevní majetek, který v minulosti vlastnilo vratislavské arcibiskupství.

„Z dokladů a dokumentů, které se podařilo Lesům České republiky získat z archivů a archivních fondů, nebylo zcela jisté, že je možné uzavřít dohody o vydání. Proto Lesy ČR dohody o vydání majetku neuzavřely a majetek vydává Krajský pozemkový úřad," sdělila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

U pozemků na Jesenicku vznikly pochybnosti, zda nebyly znárodněny podle takzvaných Benešových dekretů. To by jejich vydání znemožnilo.

„Trvalo rok, než se ukázalo, že se na ně dekrety nevztahovaly. Odhaduji, že se vydávání těchto lesů brzy spustí, protože podle zákona by vše do konce roku mělo být vypořádáno," řekl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Lesy, které prozatím v rámci církevních restitucí získalo olomoucké arcibiskupství.

Nejlepší pracovníci z Jesenicka odešli

Na vydání lesů netrpělivě čekají desítky obyvatel Jesenicka, které zaměstnání v lesích živí.

Na restituovaných pozemcích totiž Lesy ČR zastavily práce.

Těží zde pouze nahodile, například při ohrožení porostů kůrovcem nebo při likvidaci polomů.

„Jde o standardní způsob hospodaření ve všech lesích, kterých se týkají církevní restituce," doplnila Eva Jouklová.

„Bohužel už vidíme, že nejlepší pracovníci z regionu Jesenicka odešli. Ti, kteří byli schopni najít si práci jinde, se za ní odstěhovali," poznamenal arcibiskup Graubner.

Olomoucké arcibiskupství nyní hospodaří s polnostmi a lesy ve čtyřech krajích.

V Olomouckém v Jeseníkách, v Mírovské vrchovině, na Konicku a ve Zlínském na Kroměřížsku, v Hostýnských vrších a severních Chřibech.

Menší rozlohy získalo zpět též v Pardubickém kraji na Svitavsku a Jihomoravském na Vyškovsku a Blanensku.

U sousedů si najímají místní

S hospodařením v lesích již mají zkušenosti v sousedním ostravsko-opavském biskupství. Hospodaří zde na 25 tisících hektarů lesa.

„Na veškeré práce v lesnické výrobě si najímáme živnostníky a malé firmy. Dnes máme kolem čtyř set smluvních partnerů. Prioritně zaměstnáváme lidi místní nebo z blízkého okolí," řekl generální vikář Diecéze ostravsko-opavské Martin David.

Díky tomu, že biskupství živnostníky zaměstnává na přímo a ne skrze velké společnosti, může jim za práci nabídnout více peněz.

Kromě lesů získalo ostravsko-opavské biskupství i oboru v Hukvaldech. Chová zde desítky muflonů a daňků, ale i pstruhy, kapry a nově též včely.

„Máme tak vlastní biskupský med," pochlubil se ředitel odboru Biskupské lesy Libor Konvičný.

Z výnosů zaplatí kněží  

Stejně jako v ostravsko-opavské diecézi budou i v olomoucké výnosy z církevního majetku sloužit především pro platy kněží, katechetů a pastoračních asistentů.

Na osobní náklady olomoucké arcibiskupství ročně vydá 170 milionů korun. Z velké části by zisky měly pokrýt též opravy a údržbu církevních nemovitostí.

„Největší investicí z restitucí bude nyní oprava gymnázia v Kroměříži. Budova potřebuje kompletní generální rekonstrukci," řekl arcibiskup Graubner.

V budoucnu arcibiskupství nevylučuje vybudování nebo nákup vlastních kapacit na zpracování dřeva. Vychovávat si chce i mladé odborníky.

„Chtěli bychom mít učňovskou školu, kde by krom jiného byl zemědělský a lesnický obor. Při této škole bychom chtěli mít školní statek. Zatím jsou to ale opravdu jen plány," uzavřel arcibiskup Graubner.