Firma ZLKL má v sousedství budoucího parkoviště výrobní areál a patří jí i pozemky za bytovými domy, na nichž má většina stání vyrůst. Záměr tvoří větší parkoviště o dvaapadesáti místech a další tři menší, každé o pěti až osmi místech.

Část kapacit má být vybudována úpravou místní komunikace na sídlišti či stávajících parkovacích míst. Záměru má ustoupit pět vzrostlých stromů, náhradní výsadba počítá s jedním stromem a bezmála třemi stovkami keřů.

Nesouhlas části místních

Firma hodlá parkoviště postavit kvůli řešení problému s parkováním svých zaměstnanců, plocha má nicméně sloužit i pro veřejnost a obyvatele přilehlých domů. Část obyvatel sídliště se záměrem nesouhlasila. Nové parkoviště vyvolá vyšší dopravu, lidé tak argumentovali zhoršením životního prostředí a bezpečnosti.

K celé věci se v březnu 2018 konalo veřejné projednání za účasti vedení města a investora. Bylo mimo jiné dohodnuto, že investor vybuduje deset míst pro veřejnost bez jakýchkoli omezení, na své náklady přesune dětské hřiště nebo zajistí výsadbu zeleně, která parkoviště oddělí od okolního prostoru.