Dům, jehož stěny jsou postavené ze slámy obalené hlínou, vzniká jako vestavba ve velké dřevěné budově. Ta původně sloužila jako sklad pro potřeby vojska a je stará sedmdesát let. „Zkoušíme upravit část objektu tak, aby se tu dalo pobývat," řekl předseda Hnutí Brontosaurus Jeseníky Tomáš Hradil.

Práce na stavbě domu trvají dva měsíce, podle Hradila se ale nejedná o práci intenzivní. V současnosti se na stavbě podílí třináct studentů, jindy třeba jen dva lidé. „Smysl nespočívá v tom pracovat na výkon, ale spíše se na tom učíme. Díky tomu, že se dům staví uvnitř, je méně vystavený povětrnostním vlivům. Když jsme pod střechou, tak se snažíme experimentovat," řekl Hradil.

Vojenská posádka odešla z Mikulovic v roce 2005. Zbyl po ní rozsáhlý lesní areál, který o čtyři roky později získala obec. Část objektů převedla jesenické pobočce Hnutí Brontosaurus a dnes v nich působí neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. Budovy jim mají sloužit zejména pro víkendové akce a letní tábory.