U sloupu Nejsvětější Trojice se konalo Setkání na Švédské cestě.

Akce připomíná dobu třicetileté války. P

o dobytí hradu Mírova podnikali Švédové na této cestě výpady za výpalným do širokého okolí.

O bojové ukázky se na místě postarala skupina Magna Moravia. Program pokračoval na místním koupališti, kde se nacházel stanový tábor vojska. 

Autor: Jaromír Vítek