S sebou si musejí rodiče nebo zákonní zástupci vzít rodný list a očkovací průkaz dítěte, svůj občanský průkaz a žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tu je možné si vyzvednout předem v obou školkách nebo na podatelně městského úřadu.

Zapsány mohou být děti ve věku od tří do šesti let, včetně těch, které dovrší hranici tří let věku teprve během příštího školního roku. „V případě, že se rodiče s dítětem v uvedených termínech k zápisu nedostaví, nemusí být dítě v pozdějším termínu už zapsáno," upozorňují ředitelky obou školek.