Zastupitel Petr Wolf, který schůzi předsedal, vyzýval své kolegy marně, aby navrhli nějaké jméno. „Tento bod se nám tedy vrátí na program znovu na příštím zasedání," musel konstatovat Petr Wolf.

Mohelnice je bez dvou nejvyšších představitelů města od poloviny dubna, kdy na funkci rezignovala dosavadní starostka města Jana Zwyrtek Hamplová i místostarosta Oldřich Klemš. Výkonem pravomocí starosty zastupitelé na konci dubna pověřili radního Pavla Kubu.