Na úřední desce již visí program a sesazení Pavla Kuby ze starostenské židle je jeho šestým bodem. Jednání je svoláno na pondělí 29. července od 17 hodin na městském úřadu.

Zda se ale uskuteční není jisté, vztahy v městském parlamentu jsou již nějaký čas vyhrocené.

Poslední jednání zastupitelů 19. července, na kterém rovněž opozice chtěla odvolávat starostu, trvalo jen pár okamžiků. Koaliční zastupitelé starostu podrželi a tak se vůbec nedostavili. Městský městský parlament tak nebyl usnášeníschopný.

Důvodem, proč opozice v čele s Pavlem Němcem starostu Kubu ostře kritizuje, je mimo jiné jeho neochota svolat jednání zastupitelstva už během prázdninových měsíců. Jednání v měsíci červnu totiž po ani po pěti hodinách nedošlo ke konci a bylo rozpuštěno.

Opozice chtěla další schůzi uskutečnit do patnácti dnů, což starosta Pavel Kuba v době dovolených odmítal a avizoval jí až na září.

„Zastupitelstvo je veřejné a má být svoláno tak, aby se občané mohli účastnit a k projednávaným bodům se vyjádřit,“ zdůvodnil Pavel Kuba.