Kniha udivuje svými rozměry. Vysoká je dvaadevadesát centimetrů, široká půl metru a tlustá skoro třicet centimetrů, váží osmasedmdesát kilogramů.

Svůj druhý název dostala podle ďábla, který je v ní vyobrazen. Jeho podobizna je půl metru vysoká. Sedí v podřepu se zelenou hlavou a dvojitým jazykem. Ruce má vztažené vzhůru.

Kniha vznikla v první polovině třináctého století v malém benediktinském klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Její zápisy končí rokem 1229.

Kopii Codexu Gigas vytvořil umělecký knihař Jiří Fogl v roce 2007. Byla to pro něj velká výzva.

„Velkým problémem bylo vůbec zajistit papír o rozměrech, jako mají originální stránky bible," přiblížil knihař.

V roce 2007 byl v České republice naposledy k vidění i originál. Ten je jinak uložený v Královské knihovně ve Stockholmu. Dostal se tam na konci třicetileté války, když švédské vojsko přepadlo Prahu a ukořistilo mnoho kulturních pokladů, mimo jiné celou sbírku císaře Rudolfa II.

Bible bude k vidění v přednáškovém sále Městské knihovny v Mohelnici po oba dny vždy od devíti do osmnácti hodin.