„Součástí setkání byla i panychida pravoslavné církve za oběti českomalínské tragédie. Při ní zazněla jména všech bezmála čtyř stovek obětí smutných událostí z července 1943,“ uvedl k letošnímu setkání za organizátory Marek Štencl.

Součástí doprovodného programu byla i vernisáž výstavy „Český Malín na Volyni,“ která je instalována v přízemí budovy malínského obecního úřadu. Obsahuje autentické snímky, které dokumentují život tehdejších obyvatel Českého Malína. Krajané na Volyň odešli ještě za carského Ruska, protože jim nabídlo úrodnou půdu.

„Začátky na Volyni byly těžké, přesto se krajanům podařilo vybudovat prosperující obec s bohatým spolkovým životem,“ řekla Dagmar Bartíková ze Sdružení Čechů z Volyně. Výstava je přístupná v době provozu obecního úřadu.

Obec Český Malín byla založena na Volyni, což je území dnešní Ukrajiny, skupinou českých přistěhovalců v roce 1871. Německý oddíl čítající patnáct stovek mužů obklíčil vesnice Český Malín a Ukrajinský Malín 13. července 1943.

Obyvatelstvo Českého Malína vojáci vyhnali do ulic pod záminkou kontroly dokumentů a odvedli do sousedního Ukrajinského Malína. Tam je rozdělili dle věku a pohlaví. Nakonec byli muži a některé ženy nahnáni do kostela, který Němci polili hořlavinou a zapálili. Ti, kdo se snažili utéci, byli zastřeleni nebo ubiti. Většinu žen, děti a starce
odvlekli zpět do Českého Malína, kde je rovněž donutili jít do stodol, které podpálili.

Osudného dne bylo zavražděno celkem 374 Čechů a 26 Poláků v Českém Malíně. V Ukrajinském Malíně bylo celkem 132 obětí. Po válce se někteří přeživší usadili v obci Frankštát na Šumpersku, který byl v roce 1947 přejmenován na Nový Malín. 

Nový vodárenský vrt pro vodovod Zábřehu
Osmnáct tisíc lidí ze Zábřehu získá zdroj vody. Už jej vrtají
Na nástupištích autobusového nádraží v Šumperku chybí cestujícím přístřešky.
Výheň nebo déšť. Cestujícím na autobusáku chybí přístřešky