V Olomouckém kraji na začátku letošního roku žilo celkem 638.638 obyvatel. V kraji se za tři čtvrtletí narodilo celkem 4701 dětí. Nejvíce jich přišlo na svět na Olomoucku (1812), nejméně naopak v bývalém okrese Jeseník (261). V kraji naopak zemřelo 5018 lidí, nejvíce opět na Olomoucku.

Ještě více než přirozený úbytek se na poklesu obyvatel odrazila migrace. Zatímco se do regionu přistěhovalo 2871 obyvatel, odešlo z něj 3504 osob. Největší úbytek obyvatel v souvislosti s migrací zaznamenali statistici na Šumpersku.

S výjimkou Olomoucka, kde za první tři kvartály 24 obyvatel přibylo, hlásí statistici úbytek obyvatel ve všech bývalých okresech Olomouckého kraje. Nejvíce patrný je na Přerovsku, kde se počet obyvatel snížil o 331, a na Šumpersku, kde ubylo 321 lidí.

V celém Česku se v prvních třech čtvrtletích letošního roku počet obyvatel zvýšil zhruba o 7800. V republice tedy ke konci září žilo přesně 10,513.209 lidí. Na přírůstku se podílela nejen zahraniční migrace, ale také vyšší porodnost.