Audit potvrdil, že v městské firmě zcela selhávaly kontrolní mechanismy. Hospodařením v PMŠ se už delší čas zabývá policie, zatím ale vyšetřování neuzavřela.

„Zpráva o forenzním auditu byla rozeslána všem zastupitelům, kteří ji projednají na příštím zasedání 16. června. Bude to samostatný bod programu," uvedl tajemník šumperské radnice Petr Holub.

Kolem výsledků hloubkové kontroly v PMŠ se v zastupitelstvu očekává bouřlivá diskuse. Někteří členové městského parlamentu jsou zjištěním auditorů šokováni.

„Například je zarážející, že za celých osmnáct let byla v PMŠ pouze jedna kontrola z finančního úřadu. Přitom živnostníci i firmy je absolvují daleko častěji," uvedl zastupitel Martin Janíček, který je v novém vedení PMŠ členem dozorčí rady.

Zástupce opozice naopak zpráva auditora nijak nepřekvapila. Na nekalé praktiky v PMŠ již upozorňovali dlouho.

„Domnívám se, že městská společnost, hospodařící ze sta procent s veřejnými prostředky, by měla být vzorem všem ostatním podnikům v regionu. Forenzní audit ukázal, že je spíše odstrašujícím a zahanbujícím příkladem toho, jak fungování firmy rozhodně vypadat nemá," uvedla zastupitelka za Pro-Region Zdeňka Dvořáková Kocourková.

70 stran za půl milionu

Za auditorskou zprávu, která čítá sedmdesát stran textu, radnice pražské firmě zaplatila přes půl milionu korun. Redakce Šumperského a jesenického deníku ji má k dispozici.

Kromě jiného dokument zmiňuje, že v městské firmě velmi nestandardně probíhaly pokladní operace. Řada vysokých transakcí vůbec nešla přes účet, ale platilo se v hotovosti. Peníze tak snadno mizely jednomu z bývalých zaměstnanců v kapse.

„Přes pokladnu procházely i významné částky, které někdy hraničily s maximálním možným limitem hotovostních operací stanovených zákonem o praní špinavých peněz," píše se ve zprávě.

Tři miliony v pokladně

Z pokladny byly často hrazeny faktury v hodnotě několik set tisíc korun nebo byly přijímány prostředky rovněž v několika set tisících. V pokladně se tak běžně vyskytovala hotovost i ve výši tří milionů korun. Kanceláře PMŠ přitom nebyly vybaveny trezorem.

Kauzu zpronevěry peněz v městské společnosti už od loňského září vyšetřuje policie. Podle dobře informovaného zdroje měl bývalý zaměstnanec během několika let zdeufraudovat částku přesahující čtyři miliony korun. Na vše se přišlo, až když se v PMŠ vystřídalo vedení.

Druhá kauza, kterou se kriminalisté zabývají, je tolerování pohledávek od bývalého nájemce hotelu Sport, firmy Jirdos. Ta je nyní v insolvenci, ale její dlouhodobé dluhy za energie se vyšplhaly na více než pět milionů korun. S připočítaným penále je částka mnohem vyšší. Loni v únoru skupina zastupitelů podala trestní oznámení kvůli tomu, že nikdo z vedení PMŠ pohledávku nevymáhal, ale dluh se tiše přehlížel.

Kdo jsou Podniky města Šumperka

▸Akciová společnost PMŠ byla založena v roce 1996, jediným akcionářem je město Šumperk. Základní jmění se pohybuje kolem čtvrt miliardy korun.

▸Hlavní činností je zajišťování hospodářské činnosti města Šumperku. Jedná se například o pronájmy majetku, výrobu a distribuci tepla, správu a údržbu zeleně, komunikací, veřejného osvětlení a další činnosti.

▸PMŠ rovněž provozují bazény i zimní stadion. Fyzicky ale údržbu či opravu městského majetku provádějí firmy, se kterými PMŠ uzavírá smlouvy.

▸V PMŠ je celkem sedm pracovních pozic, kromě ředitele a zaměstnance pro administrativu je zde v pracovním poměru pět techniků.

▸Řídicím orgánem PMŠ je pětičlenné představenstvo, jehož předsedou je od roku 2014 místostarosta Tomáš Spurný. Před ním tuto funkci vykonával starosta Zdeněk Brož.

Dalším orgánem je tříčlenná dozorčí rada.

▸O provedení forenzního auditu v PMŠ rozhodli zastupitelé loni. Jedná se o hloubkovou kontrolu s cílem potvrdit nebo vyvrátit podezření z nekalých praktik. Město za tento audit zaplatilo přes půl milionu korun.