Na výsledek s napětím čeká více než stovka zaměstnanců závodu, kterým jde o zachování práce.

„Předmětem prodeje jsou movité věci, tedy zařízení, materiál a nedokončené výrobky. Neprodávají se pozemky a budovy v areálu závodu, protože ty jsou stále předmětem restitučního sporu,“ uvedla likvidátorka podniku Jarmila Figurová.

S vítězem obchodní soutěže bude uzavřena smlouva na pronájem nemovitostí, nájem bude stát ročně téměř 1,4 milionu korun.

Státní podnik MEZ Mohelnice je svou formou relikt z minulosti. Do roku 1994 byl součástí stejnojmenného mamutího podniku, jehož velkou část s výrobou elektromotorů koupila společnost Siemens. Zůstal jen malý závod, kde se vyrábějí speciální jednoúčelové stroje a převodovky. Jde o kusovou zakázkovou výrobu s významným podílem vysoce kvalifikované práce.

Privatizace podniku nebyla možná, protože na část nemovitostí uplatnil nárok restituent. Stát se s ním soudí už patnáct let. Pokud restituent vyhraje, dostane od likvidátora vyrovnání z výtěžku prodeje.

Česká vláda poslala podnik do likvidace letos v únoru na návrh ministerstva průmyslu a obchodu. Příčinou byla zhoršující se ekonomická situace. Ještě v roce 2008 pracovalo v podniku 185 lidí a 70 procent výroby bylo určeno na export zejména do Německa. Na konci roku 2008 začalo propouštění ve dvou vlnách. Během roku 2009 klesl objem výroby až na polovinu.