Na výsadbě stromořadí se podíleli obyvatelé Rapotína, spolek průvodců Jeseníků i místní rybáři. První stromy vysadili v půlce května, dalších třicet jich do země umístí na podzim.

Celkem bude vysázeno padesát třešní, ořešáků a jeřábů a dalších sto šedesát keřů bezu černého, růže šípkové, brslenu evropského a ptačího zobu.

Nové stromy doplní historickou alej, která podél obecní polní cesty zůstala částečně zachována. Cesta vede k lesu a lidé ji rádi využívají k procházkám a výletům.

„Obnovení aleje si přáli místní občané. Alej bude rovněž sloužit jako úkryt pro drobné živočichy, jako hnízdiště ptáků, ale také jako větrolam,“ řekl starosta obce Pavel Žerníček.

Alejí bylo v okolí Rapotína v minulosti mnoho. Nacházely se podél cest, které umožňovaly majitelům přístup k jejich polnostem. Po scelování pozemků jich však byla většina vykácena.

Výsadbu zeleně podpořila 150 tisíci korunami Nadace ČEZ.