„Důvodem jsou osobní kontakty s misionářem Romanem Musilem, který na Haiti v oblasti Baie de Henne působí. V Zábřehu již vícekrát pobýval a osobně lidem zprostředkoval tamní tvrdou realitu,“ uvedl ředitel Charity Zábřeh řekl Jiří Karger.

V posledních dvou letech se do pomoci přímo na Haiti osobně zapojil zábřežský děkan František Eliáš, filmař Martin Strouhal nebo dobrovolnice z Loštic Eva Dostálová, která je na Haiti právě v těchto dnech.

Farnosti zábřežského děkanátu zaslaly již v prvních dnech po katastrofě na sbírkové konto pomoci 220 tisíc korun.

Charita Zábřeh okamžitě uvolnila 80 tisíc korun z výtěžku Tříkrálové sbírky a rozhodla se také změnit využití výtěžku tradičního plesu, který chystá na 5. února.

Místo plánovaného nákupu polohovacích postelí podpoří sbírku pro Haiti. Pražská Nadace Divoké husy se zavázala výtěžek zdvojnásobit. Pracovníci Charity v těchto dnech navštěvují firmy a podnikatele v regionu a prosí o příspěvek na ples či do tomboly. Každý dar, který získají, bude mít díky nadaci dvojnásobnou hodnotu.

„Současně jsme se přihlásili k celonárodní veřejné sbírce na pomoc Haiti. Stav konta byl 19. ledna 4,3 milionu, přes DMS se shromáždilo již 2,6 milionu korun. Finance jsou nyní jedinou účelnou podporou. Charita ČR je bude rozdělovat přes vlastní pracovníky přítomné v místě katastrofy,“ uvedl ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger.

Pomoc Zábřežských pro misii Romana Musila směřuje už několik let na výstavbu základní školy a zdravotnického centra a také na zdravotní péči. Brzy se do pomoci zapojila i Arcidiecézní charita Olomouc, která rozvinula další projekty: Střecha pro Haiti, Adopce na dálku, Praga-Haiti.

Většinu těchto projektů podpořili také lidé ze Štítecka. Dvě skupiny občanů tam postupně na dálku adoptovaly chlapce Rodleta Duvernu a holčičku Dessilus Miguertu.

„Naše adoptované děti byly sice mimo epicentrum zemětřesení, ale máme o ně velký strach, protože i ony jsou závislé na pomoci ze zahraniční,“ řekla Eva Pecháčková ze Štítů.

Štítecká farnost chystá na neděli 24. ledna v půl třetí odpoledne koncert sboru Schola Piccola ve prospěch sbírky pro Haiti.

Přispět je možné i dárcovskou SMS ve tvaru DMS Haiti na číslo 87 777.

Biskupové České republiky vyhlásili celonárodní sbírku. Konat se bude v neděli 24. ledna také ve všech kostelech v našem regionu.