„Olomoucký kraj všemi možnými prostředky podporuje obnovu dopravní infrastruktury. O tom svědčí v poslední době další z opravených silnic v našem regionu, která zkvalitní život obyvatel Rudy nad Moravou i okolních obcí,“ uvedl hejtman Josef Suchánek.

Stavba trvala od dubna do srpna a byla rozdělena do několika projektů. V Rudě nad Moravou prošel rekonstrukcí úsek v délce téměř dvou a půl kilometru. Silnice zde byla rozbitá po výstavbě kanalizace. Mezi Bohdíkovem a Komňátkou se opravovaly necelé dva kilometry vozovky.

V rámci stavby bylo opraveno několik propustků. Nové je vodorovné i svislé dopravní značení. Během rekonstrukce proběhly také částečné opravy chodníků a pozemků přilehlých k silnici.

„Technologie opravy byla navržená s ohledem na dopravní zatížení vozovky, její celkové stáří a také finanční efektivitu nákladů vynaložených na rekonstrukci komunikace,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha.