Škola sídlící v místní části Temenice byla tradičně orientovaná na zemědělství. Nyní na ní lze studovat hotelnictví či cestovní ruch. Od září k oborům přibude přírodovědné lyceum.

Lesopark Cihelna v Šumperku v květnu 2024.
Lesopark Cihelna v Šumperku má mouchy. Čekají ho další úpravy

„Nabídl nám to náš zřizovatel. Při loňských přijímacích zkouškách byl velký přetlak na gymnáziích a dalších oborech ve všeobecně vzdělávacím směru. Na otevření oboru jsme přistoupili, je to pro nás výzva a příležitost školu zviditelnit. Přírodovědné lyceum je prestižní a moderní obor. Naší škole by také mohl přinést více žáků,“ řekl ředitel Jan Sýkora.

Více biologie a chemie

Od září do nového oboru nastoupí první třicítka žáků, při plné kapacitě jej ve čtyřech ročnících má studovat 120 mladých lidí. Stejně jako na jiných středních školách se budou učit češtinu, angličtinu či matematiku, posílena bude biologie a chemie. V rozvrhu tak žáci najdou například mikrobiologii, aplikovanou chemii, aplikovanou biologii či biotechnologie.

Medový den na Střední odborné škole v Šumperku 21. 9. 2019.
VIDEO: Na med se v Šumperku hrnuly davy lidí

Lycea jsou považována za všeobecné vzdělávání, jde kombinaci vzdělání středního odborného a gymnaziálního. Jsou součástí odborných škol, ve výuce však bývá zařazeno více teoretických předmětů na úkor odborných.

Perspektiva na vysoké škole i v praxi

„Úroveň lyceí je vyšší, gymnaziální. Absolventi mohou studovat vysoké školy, farmaceutické, lékařské, nebo veterinární. Mají ale i odborné znalosti, po absolvování lycea mohou jít pracovat například do laboratoří. Děti, které přírodovědné obory baví, se v přírodovědném lyceu najdou a zároveň budou připraveny jít na vysokou školu,“ poznamenal Jan Sýkora.

Kvůli rozšíření kapacit nyní škola opravuje část svých budov. Konkrétně tvrz, která je součástí areálu a byla několik let nevyužívaná.

V další části článku se mimo jiné dozvíte:
- proč se Olomoucký kraj rozhodl zřídit přírodovědné lyceum
- jaký byl o nový obor zájem
- jaká další lycea v kraji navýšila kapacitu

Řemeslníci se zaměřili na vnitřní prostory. Kromě topení či elektřiny bude nutné třídy vybavit lavicemi, nábytkem nebo přístroji.

„Stará tvrz byla nevyužívaná od doby, kdy se strojní fakulta Vysoké školy báňské přestěhovala do zrekonstruované šumperské knihovny. Zavedení lycea je příležitost, jak budovu zrekonstruovat a vybudovat zde odborné učebny. Lyceum potřebuje laboratoř, učebnu chemie, biologie, fyziky. Měly by zde být také kabinety pro učitele,“ nastínil ředitel Sýkora.

Zájemce až z Jihlavska

Na přírodovědné lyceum se hlásilo osmdesát uchazečů. Mezi třiceti přijatými studenty je kromě těch ze Šumperska také pět z Jesenicka, ale i po jednom z Potštejna nebo Nové Říše.

Za zřízením přírodovědného lycea stála podle náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro školství Aleše Jakubce snaha podpořit zemědělské školy. „Přišlo mi, že lyceum může pozvednout zájem o zemědělské obory. Mluvil jsem o tomto záměru i s jinými zemědělskými školami v kraji a jen šumperská to reflektovala. Ostatní buď neměly kapacity, nebo měly jiné problémy,“ řekl.

Předávání Ceny města Zábřeha za rok 2023.
Gymnazisté ze Zábřeha uspěli v konkurenci z celého světa. Teď je ocenilo i město

Na školách zřizovaných Olomouckým krajem fungují technická a ekonomická lycea. Kapacitu druhých jmenovaných kraj navýšil. Konkrétně na obchodních akademiích v Šumperku a Olomouci se místo jedné třídy ekonomického lycea otevřou od září dvě.

U středních škol velké změny

Změn ve středoškolských oborech vzdělávání od září v Česku nastane celá řada. Ministerstvo školství obdrželo k loňskému listopadu 213 žádostí o změny v rejstříku škol a školských zařízení, které se týkaly středních škol. V rámci správního řízení posuzovalo 139 žádostí směřujících k zápisu nového oboru středního vzdělávání nebo celé nové školy. Osmapadesát žádostí se týkalo lyceí, 32 žádostí čtyřletých gymnázií  a zbytek směřoval do ostatních oborů. Sedmdesát čtyři žádostí směřovalo k úpravě kapacity školy.