Pro zelený zákal je charakteristickým příznakem postupná ztráta zraku i periferního vidění. Jeho neléčení může vést až k úplné slepotě. Zrádnost zeleného zákalu tkví v tom, že nemoc dlouho probíhá pomalu a nepozorovaně. Choroba v prvopočátcích nepůsobí žádnou bolest ani jiné obtíže, proto je důležité ji zachytit v ranném stadiu.

Optická koherentní tomografie je moderní vyšetřovací metoda, která umožňuje detailně zobrazit struktury oka, to znamená rohovku, komorový úhel, sítnici a zrakový nerv.

„Laserový paprsek o malé a bezpečné intenzitě postupně skenuje oko a proniká i do hloubky tkáně, takže výsledný obraz se podobá histologickému řezu. Zviditelňuje jednotlivé vrstvy buněk, nervových vláken a mapuje i povrch zrakového nervu. S rozlišením pět tisícin milimetru již dokáže odhalit i drobné skryté poruchy, které se zatím neprojevují poklesem vidění,“ vysvětlil primář očního oddělení šumperské nemocnice Ivan Schlemmer.

Výhodou této metody je skutečnost, že se snímky ukládají do počítačové databáze a při opakovaném vyšetření lékaři jsou schopni posoudit i ty nejmenší odchylky a změny od předchozích vyšetření. Současně počítač určí, zda jsou tyto změny klinicky významné a signalizují zhoršení nemoci.

„Vzhledem k tomu, že metoda dokáže zaznamenat i sebemenší odchylku, je velmi důležité, aby OCT vyšetření podstoupil každý pacient s podezřením na zelený zákal. Pacienti s touto nemocí by pak měli absolvovat vyšetření pravidelně jednou za rok. Vyšetření je považováno za nadstandardní a není hrazeno zdravotní pojišťovnou,“ dodal primář Schlemmer.