Opravy se týkají nejen nejen povrchů cest, ale také chodníků a veřejných prostranství. To vše navazuje na velkou rekonstrukci kanalizačních sítí, která skončila minulý rok.

„Nechceme, aby se opakovala situace s velkým projektem obnovy kanalizace, kdy se během velmi krátké doby doháněla desetiletí stagnace a a spravovaly se desítky kilometrů potrubí a i povrchů. Nyní chceme provádět opravy průběžně,“ komentoval strategii města starosta Zábřeha František John.

Nové koberce se již podařilo položit v horní části Ráječka. Před kolaudací je opravená ulice a chodníky U Horního Rybníka v Krumpachu, což město přišlo na dva a půl milionu.

Na podzim bude hotová ulice V opravě, což radnice zaplatí čtyřmi miliony korun.

V srpnu se začalo pracovat také v centru Zábřehu v ulicích Zahradní, Valová a Žižkova, kde také přibyly dva přechody pro chodce. Frekventované cesty se tak stanou bezpečnější.

„Na všechny tyto stavební práce vypisujeme veřejné soutěže a díky nim se městu daří významně ušetřit rozpočtované náklady. Například u rekonstrukce v ulicích v centru města byla rozpočtovaná cena podle platného ceníku přes čtyři a půl milionu korun. Nejnižší cenu ale zhotovitel nabídl za necelé tři miliony,“ řekl starosta John.